Kort #16467

 K a r ] IX
Bref till Claes Bjelke att med hast begifwa sig
af landet, 27 maj 1606. Avskr.

Engestr. B.IV.1.73. (nr 27).

Information

Kortnr:
16467
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

K a r ] IX
Bref till Claes Bjelke att med hast begifwa sig
af landet, 27 maj 1606. Avskr.

Engestr. B.IV.1.73. (nr 27).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB