Kort #16281 Järtecken

Järtecken Järtecken

Se:   Cameen, S., En swänsk vers ... [1701].

 "  :  Kopparberget, En ... affritning på ... fosteret
      ... 1638

I:  D. 151,  s. 447, 431

Information

Kortnr:
16281
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järtecken

Se: Cameen, S., En swänsk vers ... [1701].

" : Kopparberget, En ... affritning på ... fosteret
... 1638

I: D. 151, s. 447, 431

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB