Kort #16465

 ^arl IX. .
Hertig Carls bre? till k. Johan om k.
begrafning, Jerersjö 1577 £7/8. o. 5/4.-

= Engestr. P.I.l.8. (Nr.56,57).

Information

Kortnr:
16465
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

^arl IX. .
Hertig Carls bre? till k. Johan om k.
begrafning, Jerersjö 1577 £7/8. o. 5/4.-

= Engestr. P.I.l.8. (Nr.56,57).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB