Kort #16704 Karl XIII:s orden

Karl XIII:s orden [ Carl XIII:s orden ]

Anteckningar 1811 af Adlerbeth och L. v. Engeström - 
2 bl.  4:o

                = Engestr. Osign. 19

Information

Kortnr:
16704
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[ Carl XIII:s orden ]

Anteckningar 1811 af Adlerbeth och L. v. Engeström -
2 bl. 4:o

= Engestr. Osign. 19

Signum:
Engestr. Osign. nr 19
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB