Kort #16601

 [Karl XI]

Se: [Horn, Chr.], Instruction och memoriale för
... C- H- såsom konungens gouverneur och
ungdomsföreståndare 1663. Engestr.B.Il.1.ll

Information

Kortnr:
16601
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XI]

Se: [Horn, Chr.], Instruction och memoriale för
... C- H- såsom konungens gouverneur och
ungdomsföreståndare 1663. Engestr.B.Il.1.ll

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB