Kort #16655

 1.
[Karl XII (1682-1718) sv. konung]
Falkenklo, Jakob (1649-1716) assessor i Svea hovrätt
Memorial ang. skuldförbindelse från häradshövd. Hans
Bergman till tygmästaren. Arfved von Runneberg, .
Hans Bergmans obligationskopia för lån av Arfved
von Runneberg 1686, Brev till konung Karl XII från
Hans Bergman om överleverering 1700, Likvidations-
kommissionens räkning för Hans Bergman 1682

Information

Kortnr:
16655
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

1.
[Karl XII (1682-1718) sv. konung]
Falkenklo, Jakob (1649-1716) assessor i Svea hovrätt
Memorial ang. skuldförbindelse från häradshövd. Hans
Bergman till tygmästaren. Arfved von Runneberg, .
Hans Bergmans obligationskopia för lån av Arfved
von Runneberg 1686, Brev till konung Karl XII från
Hans Bergman om överleverering 1700, Likvidations-
kommissionens räkning för Hans Bergman 1682

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB