Kort #16137 Juel, Iver (1600-tal)

Juel, Iver (1600-tal) [Juel , Ivar]

Se:  Förordning. Kongl. maj:ts commissariers
     förordning... 1618.  4:o         = B 561

Information

Kortnr:
16137
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Juel , Ivar]

Se: Förordning. Kongl. maj:ts commissariers
förordning... 1618. 4:o = B 561

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB