Kort #16346

 [Kalling, Johan, lakej]
Dohna, Carl August (1691—1744) generalmajor
Anhällan om resepass för grevinnan Eleonora Oxen-
stierna, grevinnan Anna Windisch-Grätz, grevinnan
Hedvig Soop med 3 barn, jungfru Charlotta Willem-
sens, Christina Norman, fru Brigitta Öhman, Bri-
gitta Nilsdotter, lakejerna Hans Marquart, Erik
Skåning, Johan Kalling och Petter Jansson, 1727
i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16346
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Kalling, Johan, lakej]
Dohna, Carl August (1691—1744) generalmajor
Anhällan om resepass för grevinnan Eleonora Oxen-
stierna, grevinnan Anna Windisch-Grätz, grevinnan
Hedvig Soop med 3 barn, jungfru Charlotta Willem-
sens, Christina Norman, fru Brigitta Öhman, Bri-
gitta Nilsdotter, lakejerna Hans Marquart, Erik
Skåning, Johan Kalling och Petter Jansson, 1727
i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB