Kort #16521

 Karl X Gustav '
Prins Carl Gustafs berättelse om hwad sig till-
dragit emellan Hennes kgl. maij:tt och honom d.,
15 junij 1648.

" Engestr. B.IV.l1.7.(nr 39).

Information

Kortnr:
16521
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl X Gustav '
Prins Carl Gustafs berättelse om hwad sig till-
dragit emellan Hennes kgl. maij:tt och honom d.,
15 junij 1648.

" Engestr. B.IV.l1.7.(nr 39).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB