Kort #16293 Jöns Buddes bok

Jöns Buddes bok A 58

Jöns Buddes bok

Samnmelband, innehållande av J.B. översatta och nedskrivna stycken : 1).. Lucidarius bl. 2-49; 2).. Aff S. Juliani et Basilisse 
hyonelaghi; 3). Tundalus, bl. 67-85; 6). Ber-
nardi Thenkelsebook, bl. 109-125 m.m. Nåden-
dalshandskrift från 1487-91.  Papp. -hs.
                            1 Vol. 4:o

även MfH 410 (pos.)
     MfH 411 (neg.)

Information

Kortnr:
16293
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

A 58

Jöns Buddes bok

Samnmelband, innehållande av J.B. översatta och nedskrivna stycken : 1).. Lucidarius bl. 2-49; 2).. Aff S. Juliani et Basilisse
hyonelaghi; 3). Tundalus, bl. 67-85; 6). Ber-
nardi Thenkelsebook, bl. 109-125 m.m. Nåden-
dalshandskrift från 1487-91. Papp. -hs.
1 Vol. 4:o

även MfH 410 (pos.)
MfH 411 (neg.)

Signum:
A 58
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB