Kort #16203 Justitiaehandlingar

Justitiaehandlingar B 466: 1-5

"Justitiaehandlingar"
          1780-1787

Ur riksarkivet utgallrade, för K. Bibl. enligt
aflemnad förteckning begärda, såsom egande nå-
got något intresse för K.B:s samlingar Biographica, 
Kulturminnen, Boktryckeri, Bibliografi
o.d.
   Tills tid blir för fördelning och speciel
rubricering gemensamt behållna under orig.rubriken

Information

Kortnr:
16203
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

B 466: 1-5

"Justitiaehandlingar"
1780-1787

Ur riksarkivet utgallrade, för K. Bibl. enligt
aflemnad förteckning begärda, såsom egande nå-
got något intresse för K.B:s samlingar Biographica,
Kulturminnen, Boktryckeri, Bibliografi
o.d.
Tills tid blir för fördelning och speciel
rubricering gemensamt behållna under orig.rubriken

Signum:
B 466: 1-5
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB