Kort #16129 Juan de Zumárrraga et de Mexico (1468-1548)

Juan de Zumárrraga et de Mexico (1468-1548) D 1505

Juan de Zumárraga et de Mexico (f. 1468
                               d.1548)

Ang. förhållanden i Mexico. Handskr. ur Reuterholmska samlingen pag. 79-124, uttagen ur ett samlingsbd och särskilt bunden 1892
                                      1 vol. Fol.

Information

Kortnr:
16129
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

D 1505

Juan de Zumárraga et de Mexico (f. 1468
d.1548)

Ang. förhållanden i Mexico. Handskr. ur Reuterholmska samlingen pag. 79-124, uttagen ur ett samlingsbd och särskilt bunden 1892
1 vol. Fol.

Signum:
D 1505
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB