Kort #16308

 [Iöransson, Nills]

Arkenholtz, Johan (1695-1777) hovråd, politiker

"Transumt af K. Erics brev till Nills Jöransson

och M. Mårthen ang. det engelska giftermålet

d. 12 Juni 1561". Avskrift av Arkenholtz' hand
i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16308
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Iöransson, Nills]

Arkenholtz, Johan (1695-1777) hovråd, politiker

"Transumt af K. Erics brev till Nills Jöransson

och M. Mårthen ang. det engelska giftermålet

d. 12 Juni 1561". Avskrift av Arkenholtz' hand
i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB