Kort #16204 Justus

Justus Justus

Se: Rechenberg, A.: Annotationes circa A.
    Rechenbergi Lineamenta Philossophiae
    civilis ...      = P 60

   Denne Justus är troligen Christopher
   Justus jun. (1713-1739), som en tid var
    verksam i Gävle. (Ärkest .Herdam. II:87)

Information

Kortnr:
16204
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Justus

Se: Rechenberg, A.: Annotationes circa A.
Rechenbergi Lineamenta Philossophiae
civilis ... = P 60

Denne Justus är troligen Christopher
Justus jun. (1713-1739), som en tid var
verksam i Gävle. (Ärkest .Herdam. II:87)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB