Kort #16470

 K 4 r I IX - '
Hertig Carls bref till kung Johan om kung Erics
död [och begrafning], 16 & 21 mars, 5 april
1577. Avskr. i '

Engestr. B.IV.1.7. (nr 21-23).

Information

Kortnr:
16470
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

K 4 r I IX - '
Hertig Carls bref till kung Johan om kung Erics
död [och begrafning], 16 & 21 mars, 5 april
1577. Avskr. i '

Engestr. B.IV.1.7. (nr 21-23).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB