Kort #16562

 [Xarl XI]

Kort berättelse om et ärende, H. kgl. m:ts in-

teresse uti Zweigbrücken angående, som mig af

en wis man här på orten wid handen gifwit är,

dat. Frankfurt a.M. 5 april 1692. Anon.
Engestr. B.II.l1.8.(nr 35).

Information

Kortnr:
16562
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Xarl XI]

Kort berättelse om et ärende, H. kgl. m:ts in-

teresse uti Zweigbrücken angående, som mig af

en wis man här på orten wid handen gifwit är,

dat. Frankfurt a.M. 5 april 1692. Anon.
Engestr. B.II.l1.8.(nr 35).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB