Kort #16542

 [Karl X Gustav]
Se: Ehrensteen, E., Vita regis Caroli Gustavi.
i: Engestr. B.I.2.2M.(nr 39).

Information

Kortnr:
16542
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl X Gustav]
Se: Ehrensteen, E., Vita regis Caroli Gustavi.
i: Engestr. B.I.2.2M.(nr 39).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB