Kort #16307 Jöransson , Jöran

Jöransson , Jöran Vt 128

Jöransson , Jöran

Verser vid hans bröllop med Catharina Regina
Borling 1778

Information

Kortnr:
16307
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Vt 128

Jöransson , Jöran

Verser vid hans bröllop med Catharina Regina
Borling 1778

Signum:
Vt 128
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB