Kort #16427

 Kanaler
Se: Troilius, S., Bätfarts inrettning, genom
- Ramsbergs socken från Nya Kopparberget til
Lindesbergs stad, o.s.v. 1796. X. 281a: 3

Information

Kortnr:
16427
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Kanaler
Se: Troilius, S., Bätfarts inrettning, genom
- Ramsbergs socken från Nya Kopparberget til
Lindesbergs stad, o.s.v. 1796. X. 281a: 3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB