Kort #16570

 [ Carl XI ]
Handlincar hörande till Tarl XI:s reczering.
Tl.a.Vinäicice Veritatis af la ,
Fol.  Aigixr.
- Zncestr,. D. XVI.l.lIl.

Information

Kortnr:
16570
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[ Carl XI ]
Handlincar hörande till Tarl XI:s reczering.
Tl.a.Vinäicice Veritatis af la ,
Fol. Aigixr.
- Zncestr,. D. XVI.l.lIl.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB