Kort #16267 Järta, Hans (1774-1847)

Järta, Hans (1774-1847) Järta, Hans

Baron Hans Hjertas ungdomsarbeten. 1 tunt
bd.  8:o  (Med anteckningar af L. v. Engeström)

           = Engestr. Osign. 82

Information

Kortnr:
16267
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järta, Hans

Baron Hans Hjertas ungdomsarbeten. 1 tunt
bd. 8:o (Med anteckningar af L. v. Engeström)

= Engestr. Osign. 82

Signum:
Engestr. Osign. 82
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB