Kort #16250 Järnhandel

Järnhandel Järnhandel

(England) 1700-talet.

Ahnlund, Nils, excerpter

   i: L 69:67

Information

Kortnr:
16250
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järnhandel

(England) 1700-talet.

Ahnlund, Nils, excerpter

i: L 69:67

Signum:
L 69:67
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB