Kort #16594

 [Karl XI] ' '

Se: Berättelse, En grundelig, ang. det swag&
och medellösa tillstånd hwarutj ... Carl
den XI ... fefan Sweriges rijkes stats
wäsende ... 1672 ... Engestr. B.II.1.15.

Information

Kortnr:
16594
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XI] ' '

Se: Berättelse, En grundelig, ang. det swag&
och medellösa tillstånd hwarutj ... Carl
den XI ... fefan Sweriges rijkes stats
wäsende ... 1672 ... Engestr. B.II.1.15.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB