Kort #16414

 I. a m m. e c ïk e r
Se; Poemer och sxüömtsamma uocosatser ... ifvrån
ar :S samlinzar på Fullersta.- = Vs. 62.

Information

Kortnr:
16414
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

I. a m m. e c ïk e r
Se; Poemer och sxüömtsamma uocosatser ... ifvrån
ar :S samlinzar på Fullersta.- = Vs. 62.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB