Kort #16278 Järtecken

Järtecken Järtecken

Extract af en cornets bref, daterat Orvijken i Bahus
lähn den 20. junii anno 1662.  [Om "ett underligit
tecken" . ]


            I:  D. 151,  s. 436

Information

Kortnr:
16278
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järtecken

Extract af en cornets bref, daterat Orvijken i Bahus
lähn den 20. junii anno 1662. [Om "ett underligit
tecken" . ]

I: D. 151, s. 436

Signum:
D 151
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB