Kort #16716

 [ Sarl XIV Johan ] -

Se: Wallmark,P.,å.: Carl XI7 Jonun och P.^A.
Wallmark, Anteckninsar ... anguende can-
sliradet WVallmarks personliga beröring
mea Carl Johan. - - ^ M. 1679,

Information

Kortnr:
16716
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[ Sarl XIV Johan ] -

Se: Wallmark,P.,å.: Carl XI7 Jonun och P.^A.
Wallmark, Anteckninsar ... anguende can-
sliradet WVallmarks personliga beröring
mea Carl Johan. - - ^ M. 1679,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB