Kort #16669 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) Carl XIII

2 bref utan dat. och adress från hans sista 
lefnadsår.

                = Engestr. Osign. 19

Information

Kortnr:
16669
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Carl XIII

2 bref utan dat. och adress från hans sista
lefnadsår.

= Engestr. Osign. 19

Signum:
Engestr. Osign. nr 19
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB