Kort #16407

 Kammarrätten
Kongl. maij:ts nädigste förordning, hwad pro-
cess wid rättegångssakerne uti kongl. maij:tz
cammar rätt herefter skal hållas ... 14 okt,.
1695.

Engestr. B.II.1.2. (nr 101).

Information

Kortnr:
16407
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Kammarrätten
Kongl. maij:ts nädigste förordning, hwad pro-
cess wid rättegångssakerne uti kongl. maij:tz
cammar rätt herefter skal hållas ... 14 okt,.
1695.

Engestr. B.II.1.2. (nr 101).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB