Kort #16371

 Kalmarstadganl474
Bil. i Dalalagen.
i: B 54

Information

Kortnr:
16371
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Kalmarstadganl474
Bil. i Dalalagen.
i: B 54

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB