Kort #16147 Julin, Peter (1709-1768)

Julin, Peter (1709-1768) Vt 34

Julin , Petter

Echo uppå Swea Rikes allmenna Frögde-Quäden
öfver ... Drottningens Ulricae Eleonorae ...
Hugnerika födelsedag ... then 23 Januari åhr
1731...          1 vol.       4:o

    Från Gripsholms bibl.

Information

Kortnr:
16147
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Vt 34

Julin , Petter

Echo uppå Swea Rikes allmenna Frögde-Quäden
öfver ... Drottningens Ulricae Eleonorae ...
Hugnerika födelsedag ... then 23 Januari åhr
1731... 1 vol. 4:o

Från Gripsholms bibl.

Signum:
Vt 34
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB