Kort #16628

 [K & r 1 XII] -
Effigies corporis et animi Caroli XII ... a Po-
lono nobili descripta anno 1715. Ex Cod. mes: s
chart, in fol., Biblioth., Vatic. Otthobonianæ
nio 3130, pag. 214 at 215,

Engeetr. B.II.2.l1.(nr 119)

Information

Kortnr:
16628
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[K & r 1 XII] -
Effigies corporis et animi Caroli XII ... a Po-
lono nobili descripta anno 1715. Ex Cod. mes: s
chart, in fol., Biblioth., Vatic. Otthobonianæ
nio 3130, pag. 214 at 215,

Engeetr. B.II.2.l1.(nr 119)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB