Kort #16156 Julius Friedrich, hertig av Württemberg (1588-1635)

Julius Friedrich, hertig av Württemberg (1588-1635) Utl. autogr. Ty. Furstl.

Julius Friedrich (1588-1635)
               hertig av Württemberg

Blad ur en stambok från 1600-talet

Information

Kortnr:
16156
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Utl. autogr. Ty. Furstl.

Julius Friedrich (1588-1635)
hertig av Württemberg

Blad ur en stambok från 1600-talet

Signum:
Autografsaml.: Utländska, Ty. Furstl.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB