Kort #16607

 Se s t 7 irc ipro es IR, " rom pe
#. u ' id 24 -
Iarl XII
An$ecknincar från Karl XII:s dispyutationsöv-
nincar och lektioner för Anuäreas Noruenhielm
jämte andra uppteckninsar. - _8:0o.,helt brunt
skinnband. Rygstitel: "Carl XII:s Dagbok."-

Information

Kortnr:
16607
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Se s t 7 irc ipro es IR, " rom pe
#. u ' id 24 -
Iarl XII
An$ecknincar från Karl XII:s dispyutationsöv-
nincar och lektioner för Anuäreas Noruenhielm
jämte andra uppteckninsar. - _8:0o.,helt brunt
skinnband. Rygstitel: "Carl XII:s Dagbok."-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB