Kort #16264 Järta, Hans (1774-1847)

Järta, Hans (1774-1847) Järta, Hans

Rapport om tillståndet i Dalarne 1817. Orig.

          = Engestr. Osign. 18

Information

Kortnr:
16264
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järta, Hans

Rapport om tillståndet i Dalarne 1817. Orig.

= Engestr. Osign. 18

Signum:
Engestr. Osign. 18
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB