Kort #16515

 [Karl IX]

[Berättelse om K. Karl IX:s sista sjukdom och

död ]. .
Engestr. B.I.1l.24. (nr 68). '

Information

Kortnr:
16515
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl IX]

[Berättelse om K. Karl IX:s sista sjukdom och

död ]. .
Engestr. B.I.1l.24. (nr 68). '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB