Kort #16268 Järta, Hans (1774-1847)

Järta, Hans (1774-1847) Vs 143

Järta, Hans

[Verser av J.]  Visa ("Må champagnedrufvans
safter ... ")  "Fåfängt spände du ditt bälte,
tyska byxornas monark ... "

Information

Kortnr:
16268
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Vs 143

Järta, Hans

[Verser av J.] Visa ("Må champagnedrufvans
safter ... ") "Fåfängt spände du ditt bälte,
tyska byxornas monark ... "

Signum:
Vs 143
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB