Kort #16159 Jul- och nyårsseder

Jul- och nyårsseder Jul- och nyårsseder
i Stockholm m. fl. orter

Ahnlund, Nils, excerpter
       i: L 69:50

Information

Kortnr:
16159
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jul- och nyårsseder
i Stockholm m. fl. orter

Ahnlund, Nils, excerpter
i: L 69:50

Signum:
L 69:50
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB