Kort #16567

 [ 5 a 7 l XI ] '
Hanalinzar höranae till D,X I:s historias jemte
ett (tyskt) memorial om handel o. mapnufactu-
rer [trol.fr. summa tid]. -

= Enzestr. .

Information

Kortnr:
16567
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[ 5 a 7 l XI ] '
Hanalinzar höranae till D,X I:s historias jemte
ett (tyskt) memorial om handel o. mapnufactu-
rer [trol.fr. summa tid]. -

= Enzestr. .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB