Kort #16701 Karl XIII:s bibliotek

Karl XIII:s bibliotek U 221


Karl XIII:s bibliotek

Alphabetisk catalogue uppå Konungens enskilta
handbibliotek. Skrifven egenhändigt af Carl XIII 
                                 - 1 Vol. Fol.

Information

Kortnr:
16701
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

U 221

Karl XIII:s bibliotek

Alphabetisk catalogue uppå Konungens enskilta
handbibliotek. Skrifven egenhändigt af Carl XIII
- 1 Vol. Fol.

Signum:
U 221
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB