Kort #16455

 [Karl Foredrik (1700-1739)
hertig av Holstein-
Gottorp
Se: Gertten, Hans Christoffer von ( -1719)
hovkvartermästare
e.. hertig Carl Fredriks betiente som kommer
att defrayeras, nämligen ...

Information

Kortnr:
16455
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl Foredrik (1700-1739)
hertig av Holstein-
Gottorp
Se: Gertten, Hans Christoffer von ( -1719)
hovkvartermästare
e.. hertig Carl Fredriks betiente som kommer
att defrayeras, nämligen ...

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB