Kort #16468

 Karl IX
Konung Carl den nijondes bref till konung Chris
tian den fierde i Danmark, 12 aug. 1611, och
den senares svar 14 aug. s.å., samt en P.M. med
anl. av dessa brev.,

Engestr. B.I.1.24. (nr 65-66).
[Annan avskr. ]

Engestr. B.I.l.25. (nr 22).

Information

Kortnr:
16468
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl IX
Konung Carl den nijondes bref till konung Chris
tian den fierde i Danmark, 12 aug. 1611, och
den senares svar 14 aug. s.å., samt en P.M. med
anl. av dessa brev.,

Engestr. B.I.1.24. (nr 65-66).
[Annan avskr. ]

Engestr. B.I.l.25. (nr 22).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB