Kort #16752

 Karl Peter U 1 ro i coh
Hertigens i Holsten skrifwelse till Sweriges
rikes ständer, 15 dec. 1740,

Engestr. B,IV.1.8. (nr 54).

Information

Kortnr:
16752
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl Peter U 1 ro i coh
Hertigens i Holsten skrifwelse till Sweriges
rikes ständer, 15 dec. 1740,

Engestr. B,IV.1.8. (nr 54).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB