Kort #16146 Julin, Per

Julin, Per [Julin, Per, kusk, snickare]

Bergenschöld, Erik Johan (1785-1865) 
justitiekansler, landshövding, ståthållare

Intyg på ägande av hus med täppa för kusken och
snickaren Per Julin och hans hustru 1863. 
Fotostatkopia

i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16146
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Julin, Per, kusk, snickare]

Bergenschöld, Erik Johan (1785-1865)
justitiekansler, landshövding, ståthållare

Intyg på ägande av hus med täppa för kusken och
snickaren Per Julin och hans hustru 1863.
Fotostatkopia

i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB