Kort #16420

 T. 755.
X a momecker , Närten
Collegium öfver Sveriges rikes stat,  Afskzr.
--- kN TG S AKE g = Rålamb. 4:00. , nr. 86.

Information

Kortnr:
16420
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

T. 755.
X a momecker , Närten
Collegium öfver Sveriges rikes stat, Afskzr.
--- kN TG S AKE g = Rålamb. 4:00. , nr. 86.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB