Kort #16702 Karl XIII:s bibliotek

Karl XIII:s bibliotek U 223

Karl XIII:s bibliotek

Concept-catalog öfver Hs Maj:t konungens
Hand-Bibliothek. Stockholm.   Upprättad om
våren från slutet af april till slutet af juni år 1818 
af L. Hammarskjöld.            - 1 Vol. Fol.

Information

Kortnr:
16702
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

U 223

Karl XIII:s bibliotek

Concept-catalog öfver Hs Maj:t konungens
Hand-Bibliothek. Stockholm. Upprättad om
våren från slutet af april till slutet af juni år 1818
af L. Hammarskjöld. - 1 Vol. Fol.

Signum:
U 223
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB