Kort #16450

 [Karges, Fridric, skräddaregesäll]
Braunerhjelm, Samuel (1704-1758) kammarråd
Resetillstånd för skräddaregesällen Fridric
Karges 1744

i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16450
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karges, Fridric, skräddaregesäll]
Braunerhjelm, Samuel (1704-1758) kammarråd
Resetillstånd för skräddaregesällen Fridric
Karges 1744

i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB