Kort #16139 Jul

Jul Jul

Huruledes man kan förfara och see om jule högtid 
huad wär thät skall bliffua thät ganska åår igenom...

i: Samling af hufvudsakl. andligt och vittert
  innehåll fr. omkr. år 1600. s. 220-236
                  8:o. Pergb. = Vs 25

Information

Kortnr:
16139
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jul

Huruledes man kan förfara och see om jule högtid
huad wär thät skall bliffua thät ganska åår igenom...

i: Samling af hufvudsakl. andligt och vittert
innehåll fr. omkr. år 1600. s. 220-236
8:o. Pergb. = Vs 25

Signum:
Vs 25
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB