Kort #16412

 1. ammarverket

"ie das Mammer-Werk in Schvoden jetziger Zeit

eingerichtet ist Anno 1724, in Jun.-Fol.,
- C.VII.l.lZ.

Information

Kortnr:
16412
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

1. ammarverket

"ie das Mammer-Werk in Schvoden jetziger Zeit

eingerichtet ist Anno 1724, in Jun.-Fol.,
- C.VII.l.lZ.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB