Kort #16616

 Ä; " 5
Karl XII .
Konung Carl den tolftes bref till drottning Ul-
rica Eleonora [ saml. af J. &. Schinmeyer och
pastor Niemeyer i Lübeck; avskr. av Laur. Ed-
wall; även några brev från drottningen. ] M:o.
Engeetr. B.II.2.D5,.

Information

Kortnr:
16616
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Ä; " 5
Karl XII .
Konung Carl den tolftes bref till drottning Ul-
rica Eleonora [ saml. af J. &. Schinmeyer och
pastor Niemeyer i Lübeck; avskr. av Laur. Ed-
wall; även några brev från drottningen. ] M:o.
Engeetr. B.II.2.D5,.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB