Kort #16520

 [Karl IX]
Om ... konungh Carlls cröning som war hollen
uthi Wpsahla denn 15 martij åhr 1607. Trol.
samtida,

Engestr. B.I.l.2N. (nr 58).

Information

Kortnr:
16520
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl IX]
Om ... konungh Carlls cröning som war hollen
uthi Wpsahla denn 15 martij åhr 1607. Trol.
samtida,

Engestr. B.I.l.2N. (nr 58).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB